نویسنده = محمدرضا دهشیری
تعداد مقالات: 5
1. فرصت ها و ملزومات دیپلماسی فرهنگی در فرآیند کرونا

دوره 5، شماره 13، زمستان 1398، صفحه 1-28

زهرا بهرامی؛ محمدرضا دهشیری


4. راهبردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال قدرت های غربی

دوره 4، شماره 7، تابستان 1397، صفحه 121-148

رحمان حبیبی؛ محمدرضا دهشیری


5. صهیونیسم و تشدید خشونت در خاورمیانه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 67-91

محمدرضا دهشیری