نویسنده = روح الله بیگ زاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباطات میان فرهنگی کردهای ایران با اکراد شمال عراق

دوره 4، شماره 9، زمستان 1397، صفحه 73-86

روح الله بیگ زاد؛ جعفر حق پناه