کلیدواژه‌ها = ترکیه
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی الگوهای مدیریت روابط فرهنگی در جهان اسلام (مطالعه موردی ایران، عربستان و ترکیه)

دوره 4، شماره 9، زمستان 1397، صفحه 87-118

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ مرتضی ابراهیمی


2. چالش های فراروی ایران و ترکیه در پی‌ریزی تمدن نوین اسلامی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-22

محمد حسین اسماعیلی سنگری