کلیدواژه‌ها = افغانستان
تعداد مقالات: 5
1. قدرت نرمِ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان

دوره 5، شماره 12، پاییز 1398، صفحه 1-28

ملیحه نیکروش رستمی


3. واکاوی سیاست خارجی ایران در برابر افغانستان

دوره 5، شماره 12، پاییز 1398، صفحه 81-106

سیدعلی مرتضوی امامی زواره


4. عوامل موثر بر شکل گیری ایران هراسی در افغانستان و راهکار های مقابله با آن

دوره 5، شماره 10، بهار 1398، صفحه 145-198

امیر محمد حاجی یوسفی؛ راضیه اکبری