مطالعات روابط فرهنگی بین‌المللی (ICRS) - اهداف و چشم انداز