مطالعات روابط فرهنگی بین‌المللی (ICRS) - فرایند پذیرش مقالات