نویسنده = صباغچی، یحیی
عقلانیت و صلح در اسلام

دوره 1، شماره 2، دی 1394، صفحه 21-44

یحیی صباغچی