نویسنده = جوکار، مهدی
جهانی‌شدن و تأثیر آن در جذابیت هویتی گروه تکفیری ـ تروریستی داعش

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1396، صفحه 29-52

حسین بهمنش؛ مهدی جوکار