نویسنده = نجاتی آرانی، محمد رسول
مطالعه تطبیقی الگوی اسلام سیاسی انقلاب اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر

دوره 4، شماره 8، آذر 1397، صفحه 83-108

محمد رسول نجاتی آرانی؛ جلال درخشه