کلیدواژه‌ها = زنگبار
آثار تاریخی ایران در تانزانیا

دوره 4، شماره 9، اسفند 1397، صفحه 15-44

امیربهرام عرب احمدی