قدرت نرمِ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

چکیده

جمهوری اسلامی ایران دارای منابع متعدد قدرت نرم در سطح منطقه­ای و جهانی است و یکی از مهمترین وجوه قدرت نرم ایران، مولفه ها و بُعد فرهنگی قدرت می باشد که نقش موثری در ارتقاء توانمندی ایران در گستره بین­المللی داشته است. یکی از مناطقی که ایران در آن دارای مولفه ها و منابع متعدد قدرت فرهنگی برخوردار است، کشور افغانستان می­باشد و با توجه به اهمیت استراتژیک این کشور در سیاست منطقه­ای جمهوری اسلامی، مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی قدرت نرم فرهنگی ایران در این کشور بپردارد و ضمن بررسی پیشران های فرهنگی تاثیرگذار بر قدرت نرم فرهنگی ایران، به چالش های قدرت فرهنگی در افغانستان پرداخته می شود و نقش روند دیپلماسی چندوجهی ایران در این کشور بر قدرت نرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فرضیه اصلی مقاله به این قرار است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل اشتراکات فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی از منابع فرهنگی متعددی در کشور افغانستان برخوردار است ولی فعالیت های قدرت­های منطقه­ای و جهانی منجر به ظهور چالش­هایی برای قدرت نرم فرهنگی ایران در منطقه شده است که لازم است برای برون رفت از آنها، دیپلماسی چندوجهی کشور در حوزه های آموزشی، فرهنگی و رسانه ای تقویت شود.

کلیدواژه‌ها