تبیینِ فرصت ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 معاون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ایران به منظور تعقیب منافع ملی خود در فراسوی مرزهای بین المللی بر بُعد نرم افزاری قدرت تکیه داشته است. لذا استفاده از ابزار دیپلماسی فرهنگی در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ویژه دارد و از آنجا که تعاملات دوجانبه با همسایگان جزو اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به مشترکات تاریخی و فرهنگی فراوان ایران و افغانستان، به کارگیری دیپلماسی فرهنگی در مناسبات دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار با آگاهی از این امر که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت های عظیم تمدنی و فرهنگی برخوردار است، نوشتار حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال بر می آید که جمهوری اسلامی ایران از چه فرصت هایی برای بسط و گسترش اقدامات و فعالیت های فرهنگی در کشور افغانستان برخوردار است و چالش های پیش رو در بسترِ دیپلماسی فرهنگی دو کشور مذکور چه مواردی می باشند؟ به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران با ابزار فرهنگ تحت رویکرد قدرت نرم، توانسته است هم در جهت تامین منافع ملی و هم در راستایِ تحقق اهداف استراتژیک خود گام بردارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تاثیرِ قدرت نرم ایران با تکیه بر نقاط ضعف و قوتِ دیپلماسی فرهنگی آن با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها