واکاوی سیاست خارجی ایران در برابر افغانستان

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

دانش آموخته دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه اصفهان

چکیده

نگرش‌های کلی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان، همواره تأثیر بسزایی بر سیاست‌های خارجی این کشور در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است. براساس این نگرش، ثبات در افغانستان از جمیع جهات برای ایران مهم است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی سیاست خارجی ایران در برابر افغانستان با روش کتابخانه‌ای- اسنادی می‌باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در برابر جمهوری اسلامی افغانستان دارای چه ماهیتی می‌باشد؟
با بررسی متون مشخص گردید که سیاست خارجی ایران در تمام دوران‌ها در افغانستان نقشی سازنده داشته است و ایران توانسته نقش مهمی در پیشبرد اهداف و منافع مشترک دو کشور ایفا کند. همواره یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نفی‌سلطه‌گری و سلطه پذیری بوده است لذا ایران با داشتن سیاست خارجی توسعه محور با نگرش ژئوپلیتیک زمینه بازگشت آوارگان افغان به سرزمین خویش، کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر و کاهش شرارت‌های مرزی و ثبات و امنیت مرزی، مخالفت حضور نظامیان آمریکایی در منطقه و مرزهای ایران و افغانستان، تعامل مفید و سودمندی با حکومت کشور افغانستان داشته باشد. همچنین دو کشور ایران و افغانستان می‌توانند با تقویت امنیت انسانی، ساز و کارهای همکاری‌جویانه در موضوعات اجتماعی، فرهنگی، تجاری، سیاسی، علمی، بشردوستانه، تکنیکی، مذهبی، ورزشی، توریستی، حقوقی، اداری، معنوی، شغلی، اقتصادی، دست‌یابی به منافع دو کشور را تحقق بخشند.

کلیدواژه‌ها