نقش دیپلماسی فرهنگی در تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد کرج

چکیده

امروزه مهمترین عامل در تعمیق روابط دو ملت و دو کشور مولفه فرهنگ است و زمانی که آن دو کشور از نظر جغرافیایی عنوان «همسایه» را با خود داشته باشند این موضوع اهمیت ویژه و کلیدی پیدا می کند. این موضوع که بین دو کشور ایران و ارمنستان از دیرباز و به گستره تاریخ، روابط دوستانه بر پایه اشتراکات تمدنی و فرهنگی وجود داشته است امری غیرقابل انکار است. هر نوع فعالیتی در بدو آغاز نیازمند شناخت دقیق از مخاطب و ذائقه و باورهای اوست. خصوصاً در خصوص اعمال دیپلماسی فرهنگی که مهم ترین روش اعمال نفوذ بر مخاطبین در میان دیگر انواع دیپلماسی محسوب می شود، این امر اهمیتی دو چندان پیدا می کند. از آنجا که فرهنگ زائیده ی باورها و ارزش های هر ملتی است و همین باورها بر فرهنگ و دیدگاه ها تاثیرگذارند، این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش پیمایشی به ارزیابی دیدگاه مردم ارمنستان در خصوص ارزش ها و باورهایشان بپردازد و از این طریق تفسیر دقیق تری از پاسخ به موضوع اصلی نگاه و شناخت مردم ارمنستان از همسایگان خود، ارائه دهد. بر این مبنا فرم سوالات 15 گانه­ای طراحی، به زبان ارمنی ترجمه و در میان رده های سنی مختلف در شهر ایروان توزیع شد و نهایتاً با توجه به شناخت ایران به فرهنگ و هنر و ادبیات و نیز نفوذ گسترده عواملی همچون مذهب، سیاست و اقتصاد در جامعه و نقش مهم خانواده، موسیقی و فضای مجازی در پر کردن اوقات فراغت مردم ارمنستان، این نتیجه حاصل شد که استفاده از دیپلماسی فرهنگی فعال و پویا و همگام با سرعت و کیفیت دنیای دیجیتال امروز می­تواند نقش مهمی در تعمیق روابط دو کشور در دیگر سطوح ایفا کند.

کلیدواژه‌ها