پدیده افراط‌گرایی و تکفیر در عصر حاضر، علل ظهور و نقش علمای اسلام در مقابله با آن

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد معارف دانشگاه لرستان و مدرس سطوح عالی فلسفه و کلام حوزه علمیه

چکیده

آثار هولناک تندروی‌ها، خشونت‌ها وجنایات روزافزون گروه‌های تکفیری، لزوم مبارزه‌ی صحیح وسریع با این پدیده‌ی شوم و ریشه‌کن نمودن این آفتی را که ابعاد و دامنه‌‌ی آن روبه گسترش است، دوچندان می‌کند. هرچند هر فردی ازافراد جامعه، باید به نوبه‌‌ی خود و باتمام آن‌چه دراختیار وتوان دارد، در راه مهار این بحران گام بردارد، اما نقش علمای دین دراین میان بسیار پررنگتر از سایر اقشار جامعه است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی به‌بررسی چالش‌ افراط‌گرایی، خشونت وتکفیر در عصر حاضر پرداخته وعلل گرایش افراد به خشونت وافراط را بیان می‌دارد و بانظر به تلاش دشمنان برای ایجاد اسلام‌هراسی وترسیم چهره‌ای غیرواقعی ازمسلمانان دراذهان عمومی، برخی ازمسؤولیت‌های علمای دین هم‌چون: تبیین مواضع اسلام درخصوص تکفیر دیگران وتعدی به حقوق آن‌ها، بازگو نمودن حقیقت اسلام وتسامح وعطوفت اسلامی، نهادینه‌کردن آموزه‌های دینی درافکار جامعه، اصلاح مناهج تعلیم وتربیت اسلامی مطابق با نیاز روز، آموزش دانش‌آموختگانی آگاه و... را درمواجهه با این بحران‌‌ها برمی‌شمرد.

کلیدواژه‌ها