دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برابر اتحادیه اروپا

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده:
امروزه در عرصه بین‌المللی همه کشورها می‌کوشند تا با اصلی به نام حفظ منافع ملی وارد گفتگوی متقابل در جهت توسعه همه جانبه شوند و به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از ابزارهای فرهنگی بهترین و کارآمدترین شیوه برای اجرای بهینه سیاست خارجی و کسب منافع ملی است. با وقوع تحولات جدید سیاسی- امنیتی و ژئوپلتیک، و پسا برجام ساحت قدرت و سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر اتحادیه اروپا تغییر یافته است. این اتحادیه که برخی از کشورهای صاحب نفوذ و قدرت را در خود جای داده است، یکی از بلوک‌های قدرتمند اقتصادی در نظام بین المللی محسوب می‌شود. باتوجه به تحریم هایی که آمریکا بر ضد کشورمان اعمال کرده است، تدوین و اعمال دیپلماسی فرهنگی کارآمد، مسأله‌ای است که می‌تواند فرصت بهتری برای حضور جدی تر و تعامل با اتحادیه اروپا برقرا کند، و کاهش تنش و بازگشت صلح و امنیت را در پی داشته باشد. می‌توان گفت دیپلماسی فرهنگی به عنوان یک ابزار کارآمد و قابل انعطاف در سیاست خارجی، ارتقای سطح روابط دولت‌ها و افزایش تفاهم میان ملت‌ها و ایجاد صلح و ثبات بین‌المللی است که از طریق گسترش مبادلات فرهنگی- هنری، توسعه‌ی همکاری‌های علمی اموزشی و تعامل نخبگان و جوامع، آموزش زبان و رفع موانع موجود زبانی، بسترهای مناسب درک متقابل جوامع انسانی را از یکدیگر فراهم می-آورد. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و گرداوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. به نظر می‌رسدچنانچه سیاست خارجی یک کشور بتواند با بهره‌گیری از فرهنگ جذاب برای ملت‌ها باعث ترویج ارزش‌های مطلوب خویش در نظام بین الملل شود، الگوهای رفتاری و تعهدات سیاسی را بدون اجبار در سطح کلان به نفع خود ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها