پیوندهای تاریخی- فرهنگی ایران و جنوب شرقی آسیا: واژه های فارسی دخیل در زبان ملایو

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

وزارت امور خارجه

چکیده

روابط تاریخی کشورمان با جنوب شرقی آسیا دارای قدمت طولانی چند قرنی است که از طریق جاده ابریشم و راه دریایی (ادویه) در مسیر به هند، جنوب شرقی آسیا و چین موجب گفتگوی عمیق در مناسبات تجاری و فرهنگی و از جمله زبانی شده است. در این راستا این پرسش مطرح است که آیا یکی از شواهد قدمت روابط، واژه های فارسی دخیل در زبان ملایو هست؟ با استفاده از فرهنگ نامه های رسمی ملایو و اندونزیایی و مقایسه واژه ها با کلمات فارسی و بررسی تحقیقات محققان اندونزی، مالزی و اروپا از ابعاد دستوری، تلفظی، معنایی، کاربردی، اصطلاحات و ضرب المثل ها به این نتیجه می رسیم که اوج روابط و تعاملات قرون 14 تا 19 میلادی می باشد؛اما غفلت از دوره 250 سال قبل از میلاد تا قرن 14 میلادی جایز نیست.
حدودا 400 واژه فارسی دخیل در زبان ملایو شناسایی شده است که در مقایسه واژه ای رایج و ادبی ملایو و فارسی، تعداد 50 واژه فارسی در خزانه لغات زبان ملایو به بخش ادبی منتقل شده و از رایج بودن واژه های فارسی در زبان ملایو به تعداد 100 واژه کاسته شده است. حضور بیش از 280 واژه عربی دخیل در زبان ملایو متاثر از " ت " فارسی، " ی " نسبت و مشدد و کثرت استعمال و بیش از 50 نام ایرانی که اکثرا رایج هستند، نمایشگر عمق روابط ایران با منطقه می باشد. حضور بیش از 143 واژه در بخش تجارت و مرتبط با مواد موجود در طبیعت و بیش از 128 واژه در امور مذهبی و حکومتی نشانگر اهمیت امور بازرگانی و حکومتی و دقیقا نشانگر قدمت روابط بازرگان و علماء و پادشاهان و مردم منطقه قبل و بعد از اسلام می باشد.

کلیدواژه‌ها