نقد تخریب و غارت میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی سوریه و عراق توسط گروه تروریستی داعش؛ از منظر حقوق بشر دوستانه

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

چکیده

آثار فرهنگی و تاریخی جهانی به علت دارا بودن ماهیتی فرا تاریخی، فرا جغرافیایی و فرا ملیتی سازمان های بین المللی را مجبور و تشویق به حمایت کیفری بین المللی از میراث فرهنگی و تاریخی نموده است. تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ملت های خاورمیانه با اصالت فرهنگی و تمدنی چندین هزار ساله توسط گروه تروریستی داعش و فروش برخی از این آثار باستانی بمنظور تامین هزینه ها و درآمدزایی برای این گروه تروریستی خشم سازمان ها، نهادها و حامیان میراث کهن بشریت را باعث شده است. با بررسی اعمال و رفتار ارتکابی توسط این گروه به مواردی همچون برخورد با اصل و قاعده منع تجاوز و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای جهان که جزو قواعد آمره و تخطی ناپذیر حقوق بین‌الملل‌اند و همچنین ارتکاب جنایات بین‌المللی مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که به وضوح در کشورگشایی‌های گروه تروریستی داعش مشخص است و مبنایی برای ارجاع افراد این گروه برای رسیدگی جهانی می‌باشد برخورد می نمائیم. این موضوع زمانی به اوج حساسیت خود در خاورمیانه می رسد که اماکن مقدس و مذهبی مسلمانان خصوصا شیعیان در این کشور قرار دارد و هر گونه تعرض و تجاوز به آنها موجب بی ثباتی و تنش بیشتر در منطقه خواهد گردید. رسیدن به هرگونه صلح و ثبات پایدار در جامعه جهانی بمنظور حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی تنها در پرتو اتحاد جهانی برای حفاظت و همبستگی میراث جهانی می باشد.

کلیدواژه‌ها