آثار تاریخی ایران در تانزانیا

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات آفریقای جنوبی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
یکی از شاخصه‌های مهم مهاجرت ایرانیان به مناطق مختلف جهان احداث بناهایی همچون مساجد، عمارات بزرگ، قصرها، مقبره ها و ... بوده است که در گذر ایام در زمره آثار تاریخی این سرزمین جای گرفته‌اند. این آثار تاریخی به موازات دیگر مولفه‌های فرهنگی تمدنی؛ جلوه هایی از فرهنگ کهنسال ایران را در دیگر مناطق جهان حتی مناطقی دوردست منتشر ساخته و امروزه با صلابت خود، ماندگاری فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی را در معرض دید بینندگان قرار می دهند. در این مقاله مهم‌ترین آثار تاریخی ساخته دست ایرانیان در کشور تانزانیا و جمهوری خودمختار زنگبار که با وجود گذشت نزدیک به هشتصد تا یک هزار سال همچنان پایدار مانده‌اند بر اساس اطلاعات موجود و برخی مطالعات میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. سئوال اصلی پژوهش "انگیزه و هدف ایرانیان شیرازی الاصل در ساخت این ابنیه  در تانزانیا"  و فرضیه اصلی "نقش این آثار تاریخی در ترویج و توسعه فرهنگ ایرانی - اسلامی" است. چارچوب این مقاله نیز عمدتاً بر مهاجرت ایرانیان به تانزانیا و استقرار در سواحل و جزایر این منطقه وسیع استوار گشته است.روش تحقیق این مقاله کتابخانه‌ای مبتنی بر منطق توصیف و تحلیل است و نویسنده تلاش کرده است با وجود کمبود شدید منابع موجود؛ اطلاعات بکر و دست اولی در خصوص  آثار تاریخی متعلق به ایرانیان در این منطقه ارائه نماید.در عین حال بخشی از اطلاعات موجود نیز حاصل مشاهدات عینی و مطالعات میدانی نویسنده در کشور تانزانیا است.

کلیدواژه‌ها