شیوه‌های الگوسازی و برندسازی در دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران برای مقابله با ایران‌هراسی

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روابط بین الملل دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

چکیده
مواجهه و مقابله با ایران‌هراسی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های فراروی دستگاه دیپلماسی ایران طی چند دهه گذشته بوده است. با توجه به تمرکز طرح ایران هراسی بر مخدوش‌سازی وجهه و پرستیژ ایران در عرصه بین‌المللی، کانون تمرکز تهران در تقابل با این پدیده بر حوزه دیپلماسی فرهنگی متمرکز می‌باشد. دیپلماسی فرهنگی ایران در مواجهه با ایران هراسی در قالب چند الگو قابل طرح است. بهره‌گیری از الگوی برندسازی ،به عنوان روشی موفق در سطح سیاست داخلی ،یکی از این الگوهااست. در سطح سیاست بین‌المللی برندسازی در سه حوزه شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ،گردشگری و اسلام تمدنی می‌تواند نقشی بزرگ در ارائه چهره مثبت از ایران در نظام بین‌الملل داشته باشد. بنا بر رهنمود رهبر انقلاب اسلامی ایران، تمرکز بر الگوی توسعه علمی و تبدیل شدن ایران به یکی از قطب‌های اصلی در حوزه دانش اهمیت زیادی در ارائه چهره مثبت و باطل شدن تبلیغات ایران هراسی دارد. الگوسازی در حوزه الهام‌بخشی دینی ،در قالب ارائه طرح هویتی متکثر و نه تکواره، می‌تواند زمینه‌ساز جذب هویت‌های بزرگ غرب آسیا به سوی ایران باشد. زمانی که الگوی میانجی‌گری هم به الگوسازی هویتی و الهام بخشی از نظام سیاسی و مردم سالاری دینی افزوده شود، به نظر می‌رسد دیپلماسی فرهنگی ایران می‌تواند طرح ایران‌هراسی را با شکست مواجهه کند.

کلیدواژه‌ها