دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قبال جهان اسلام: آسیب‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

مجموعه ارزش‌ها و مفاهیم موجود در انقلاب اسلامی و آرمان‌های والای آن، انگاره‌ای بدیع پدید آورده که در تحولات و مناسبات جهانی اثربخش بوده است. اشتراک معنایی و سابقه مشترک دینی و تاریخی موجب گردیده این تأثیرات به نحو قابل توجهی به‌ویژه در جهان اسلام رقم بخورد. از ‌آن‌جا ‌که دیپلماسی عمومی شکل‌دهی به افکار عمومی را مدنظر دارد و از این طریق منافع ملی را تأمین می‌نماید، در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه بوده و نقش مهمی را در اجرای سیاست خارجی و صدور پیام انقلاب اسلامی پیدا کرده است. آسیب‌های کاربست دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قبال جهان اسلام در محورهای داخلی و خارجی دسته‌بندی شده و مورد واکاوی قرار گیرد. در حوزه داخلی ضعف سیاست‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین آسیب و عدم اولویت‌بندی اهداف، انجام نشدن کار پژوهشی، وجود نهادهای موازی، عدم بهره‌گیری مناسب از فضای سایبری و قدرت نرم اطلاعاتی، بهره‌گیری از رسانه‌های مکانیکی و توده‌ای، عدم اختصاص بودجه مناسب و ضعف نیروی انسانی و رسانه‌ها عمده‌ترین چالش‌های این عرصه می‌باشد. در بعد خارجی نیز می‌توان به فشارها و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، عناد گرایشات مختلف اسلامی و تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران توسط دشمنان اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها