امنیت فضای سایبر در رویکرد فرهنگی مقام معظم رهبری

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

هویت جمهوری اسلامی ایران موضوعی شناختی از انقلاب اسلامی با شاخصه­های متمایز و برجسته است که تحکیم و تعالی آن در راس هر نوع امنیتی قرار دارد. در این نوشتار با تاکید بر اندیشه فرهنگی امام خامنه­ای که مبتنی بر مبانی الهی پاسخ­گویی امنیت جمهوری اسلامی در عصر ناامنی­های گسترده بوده است؛ ماهیت هستی شناختی امنیت فضای سایبر با طرح چارچوب نظری بیان گردیده است. سوال پژوهش این­گونه است که رویکرد فرهنگی مقام معظم رهبری چه تاثیری بر امنیت فضای سایبر در ابعاد داخلی و خارجی می­گذارد؟ اهداف اصلی پژوهش هم با توجه به نوع سوال مطرح شده این­گونه مطرح می­شوند که با توجه به ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی که دارای ظرفیت بالقوه­ای از قدرت نرم است و توجه به رهنمودها و بیانات معظم­له  علاوه بر صدور مفاهیم انقلابی؛ امنیت اجتماعی در جامعه ایران به وسیله فضای مجازی و با ابزارهایی همانند: اعتماد سازی و تقویت سرمایه اجتماعی، مشارکت آفرینی، آگاه سازی، دیپلماسی فرهنگی، بصیرت اجتماعی و استفاده از هنر مستحکم­تر کرد. بنابراین از میان اهداف ذکر شده، هدف اصلی این پژوهش بررسی امنیت فضای مجازی در رویکرد فرهنگی مقام معظم رهبری به عنوان خلا مباحث در فضای سایبری این مرز و بوم است.

کلیدواژه‌ها