اقتصاد مقاومتی به مثابه یکی از مولفه‏ های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

اقتصاد مقاومتی به عنوان ایده­ای سوی حضرت آیت­الله خامنه­ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است  که نقش بسیار مهمی در تدوین الگوی اقتصادی نظام اسلامی در شرایط مختلف از جمله شرایط تحریم ایفا می­کند. از این منظر، توجه به مؤلفه‏های اصلی اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات داخلی تلقی شود و علاوه بر آن، زمینه­ساز تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگوی مطلوب برای نظام­های سیاسی منطقه و مسلمانان جهان باشد. حال دغدغه اصلی پژوهش حاضر، پاسخگویی به این سؤال است که: اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی اقتصادی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در چه صورتی می‌تواند به عنوان دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد؟ مهم‏ترین یافته­های پژوهش حاضر این است که اقتصاد اسلامی با مدنظر قرار دادن سبک زندگی اسلامی-ایرانی، توجه به توان داخلی ملت­ها در برابر شرایط تحریم، نفی وابستگی و همچنین اقتصاد عدالت­محور می­تواند  بخشی از دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز تلقی شود. بدین ترتیب، شاخصه­های اقتصاد مقاومتی در صورت تحقق می­توانند جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک مدل و الگو مطرح سازند و نفوذ و اعتبار بین­المللی و منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نظام سیاسی مستقل در شرایط تحریم نیز افزایش دهند. با توجه به رویکرد مقاله، روش توصیفی-تحلیلی و جمع­آوری اطلاعات از اسناد، کتب، مقالات و سخنرانی­های رهبری معظم انقلاب اسلامی به عنوان روش پژوهش انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها