چشم انداز قدرت نرم روسیه در آفریقا

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

رئیس اداره شرق و جنوب آفریقا

چکیده

روند سیاست خارجی روسیه، در توجه به آفریقا نشان از آن دارد که مسکو با جدیت به سوی گسترش روابط همه جانبه با کشورهای آفریقایی و نفوذ بیش از پیش در این قاره تلاش می کند. به ویژه شخص «ولادیمیر پوتین» سعی دارد از رقابت گسترده ای که بین قدرتهای بزرگ نظیر آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و حتی هند برای حضور در آفریقا وجود دارد، بازنماند و روسیه را به عنوان یک ابرقدرت با عملکرد موثر فرامنطقه ای و بین المللی بار دیگر به جهان بازشناساند. نخستین نشست روسیه و آفریقا در اول آبان سالجاری(23 اکتبر 2019) در شهر «سوچی» برگزار شد که روسای همه کشورهای این قاره و همچنین رهبران انجمن‌ها و سازمان های مهم منطقه‌ای قاره سیاه حضور داشتند، فرصتی برای محکم شدن جای پای روسیه در این قاره بود و در حاشیه این نشست قراردادهایی به ارزش بیش از 12 میلیارد و 500 میلیون دلار امضا گردید.
    از نظر رئیس جمهوری روسیه؛ قاره آفریقا دارای ذخایر عظیم منابع طبیعی و نیروی انسانی است و جذابیت بی‌نظیری دارد و روسیه با پشتوانه ای از سابقه حضور در آفریقا، توسعه روابط همه جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با آفریقا را در مد نظر دارد. در این نوشتار تلاش می شود تا به صورت توصیفی، با تحلیل سیاست خارجی روسیه در برابر ظرفیت های قاره آفریقا، رویکرد جدید این کشور و آثار آن را در توسعه روابط فرهنگی تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها