کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 7
4. مطالعه تطبیقی الگوهای مدیریت روابط فرهنگی در جهان اسلام (مطالعه موردی ایران، عربستان و ترکیه)

دوره 4، شماره 9، زمستان 1397، صفحه 87-118

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ مرتضی ابراهیمی


7. دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برابر اتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 7، تابستان 1397، صفحه 31-62

محمدمسعود صادقی؛ سیدعلی مرتضوی امامی زواره