مطالعات روابط فرهنگی بین‌المللی (ICRS) - درباره نشریه