کلیدواژه‌ها = جهان اسلام
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه تطبیقی الگوهای مدیریت روابط فرهنگی در جهان اسلام (مطالعه موردی ایران، عربستان و ترکیه)

دوره 4، شماره 9، زمستان 1397، صفحه 87-118

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ مرتضی ابراهیمی


4. افراط‌گرایی نوسلفی در جهان اسلام: آثار و روش‌های مواجهه با آن

دوره 3، شماره 5، بهار 1396، صفحه 125-139

عبدالمجید سیفی؛ عبدالرضا سیفی