جریان‌شناسی سلفی‌گری مطالعه تنوع حاکم بر جریان‌های سلفی و زمینه‌های شکل‌دهنده به آن

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

رئیس پژوهشکده حج و زیارت

چکیده

این نوشتار به جریان‌شناسی سلفی‌گری اختصاص دارد. به منظور انجام این مهم، ابتدا ریشه‌ها و زمینه‌های تقسیم‌بندی سلفیان بررسی شده؛ سپس به تقسیم‌بندی جریان‌های مرکزی سلفی پرداخته خواهد شد. در بخش نخست، منشأ انشعاب و تقسیم سلفیان در سه حوزه سیاست، عقاید و روش شناسایی و به‌ صورت مجزا بررسی می‌شود. در بخش دوم نیز، جریان‌های سلفی در چهار گروه اصلی: تکفیری، جهادی، تبلیغی و سیاسی شناسایی و تقسیم‌بندی و هر جریان در ادامه تحلیل خواهد شد؛ همچنین در پایان، سعی شده است شیوه مراجعه مصلحان دینی به سلف و تفاوت‌ رویکردهایی از این دست با جریان‌های سلفی مصطلح بازخوانی شود.

کلیدواژه‌ها