درباره نشریه

مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به‌منظور تمرکز داده‌های فکری و تولید ادبیات تخصصی در حوزه‌های روابط فرهنگی بین‌المللی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی دیچیتال به اهتمام اهالی فرهنگ و پژوهشگران فرهنگی، اقدام به انتشار فصلنامه "مطالعات روابط فرهنگی بین‌المللی" نموده است. این فصلنامه، نشریه‌ای تخصصی و دو زبانه در زمینه‌های ذکرشده است که با رعایت ضوابط و استانداردهای ارائه‌شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می‌شود.

 مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی ضمن دعوت از پژوهشگران و صاحب‌نظران؛ از هرگونه مقالات بدیع و روزآمد در موضوعات روابط فرهنگی بین‌المللی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی که دغدغه‌های پیش‌گفته را مد نظر قرار دهند استقبال نموده، همکاری و حسن توجه همه اهل نظر و صاحبان اندیشه را در اعتلای دانش و ارزش‌های متعالی فکری و فرهنگی ارج می‌نهد و از ایشان دعوت می‌کند آثار و حاصل مطالعات و یافته‌های فکری و تجارب پژوهشی خود را در اختیار دبیرخانه فصلنامه قرار دهند.