بررسی ارتباطات میان فرهنگی کردهای ایران با اکراد شمال عراق

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد

2 استادیار پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

   کردها پس از عرب ها ، فارس ها و ترک ها بزرگترین بلوک قومی در خاورمیانه به شمار می آیند. در عراق 25 درصد جمعیت یعنی حدود چهار میلیون نفر از جمعیت کشور را کردها تشکیل می دهند و تعداد جمعیت کردها در ایران حدود 7 میلیون نفر است که 15 درصد جمعیت کشور را شامل می شود. 
هدف از این تحقیق مطالعه  ابعاد و کم و کیف ارتباطات میان فرهنگی اکراد شمال عراق  با کردهای ایران  می‌باشد . در این پیمایش 200 نفر از شهروندان کرد زبان استان کردستان و شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی  و 200 نفر از شهروندان کرد زبان اقیلم کردستان عراق با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به سوالات پرسش نامه پاسخ داده‌اند . نتایج تحقیق نشان می دهد دو گروه مورد تحقیق دارای زبان یکسان، قومیت ، مذهب و هویت قومی مشترک می‌باشند و این امر از عوامل موثر در ارتباطات میان فرهنگی آنان می باشد.

کلیدواژه‌ها