دیپلماسی زیارت و مقابله با جریان‌های سلفی تکفیری

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

 هدف این مقاله بررسی نقش دیپلماسی زیارت در مقابله با جریان سلفی تکفیری است که طی سال‌های اخیر در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و محیط امنیتی جمهوری‌اسلامی چالش‌آفرین شده است. بر این مبنا پرسش اصلی مقاله این‌گونه مطرح شده است که دیپلماسی زیارت چگونه می‌تواند با جریان سلفی تکفیری مقابله کند؟ نخستین پاسخی که به پرسش مذکور داده شده این است که: «جمهوری‌اسلامی به‌دلیل موقعیت حساس هویتی و جغرافیایی، می‌تواند با استفاده از دیپلماسی زیارت، نوعی همبستگی میان شیعیان جهان برای مقابله با جریان سلفی تکفیری ایجاد کند.» جریان تکفیری‌گری، به‌رغم تضعیف برخی مصادیق و گروه‌های مروج آن همچون داعش، بر اساس بستر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آن در برخی کشورهای منطقه از جمله محیط پیرامونی جمهوری‌اسلامی و نیز مداخله قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، بازتولید خواهد شد و از نظر هویتی و امنیتی برای کشورهای اسلامی و به‌ویژه جمهوری‌اسلامی تهدیدهای مهمی را در پی خواهد داشت. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، برخی شیوه‌های نوین مقابله با جریان مذکور را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها