مؤلفه‌های نوین دیپلماسی‌‌عمومی‌‌ مدرن و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رشته سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پیشرفت‌های شگرف در عرصه فن‌آوری اطلاعات‌ و ارتباطات و تاثیرات آن بر تمام حوزۀ‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... باعث گردیده که امروزه بحث اصلی در حوزۀ دیپلماسی عمومی به تاثیر این پیشرفت‌های در دیپلماسی عمومی بپردازد و مبحث نوینی تحت عنوان دیپلماسی عمومی مدرن را به میان آورد. با توجه به اینکه دیپلماسی‌عمومی به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تحقق و افزایش قدرت ­نرم کشورها محسوب می‌شود این سوال پیش می­آید که مولفه‌‌های نوین دیپلماسی عمومی مدرن چه نقشی در افزایش قدرت نرم جمهوری‌اسلامی‌ایران داشته است؟ در پاسخ نیز ذکرشده با توجه به شاخص‌های دیپلماسی‌عمومی نوین نظیر برند سازی، الگوی شبکه‌ای، ارتباطات متقارن دو سویه بر محور الگوی گفتگو محور و بر مبنای دستیابی به تفاهم و هم‌فهمی، جمهوری اسلامی ایران علی رغم برخی اقدامات مثبت در سال‌های اخیر، هنوز نتوانسته به نحوه احسن از این ظرفیت در جهت افزایش قدرت نرم خود استفاده نماید. روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی تحلیلی است که به شیوه اسنادی به پردازش داده­ها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها